W związku z planowanym naborem wniosków, dnia 16. 11. 2011 r. o godz. 10:00 w Siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Żaganiu (Pałacyk przy ulicy Jana Pawła II 15) odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące możliwości otrzymania dotacji w ramach Działania 8. 1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Organizatorem spotkania jest Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Żaganiu, we współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego S. A. w Zielonej Górze. Podczas spotkania przedsiębiorcy będą mogli zapoznać się z głównymi założeniami Działania 8. 1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – “Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej “: z regulaminem konkursu, zasadami aplikowania, metodyką przeprowadzania oceny formalnej i merytorycznej, a także uzyskają informacje o najczęściej popełnianych błędach we wnioskach o dofinansowanie. W roli eksperta wystąpi pracownik Regionalnego Punktu Konsultacyjnego działającego przy Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. w Zielonej Górze -Pan Krzysztof Jurek. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem mailowym lpi@um. zagan. pl oraz pod numerem telefonu 68 477 10 02 do dnia 15. 11. 2011r . Ilość miejsc ograniczona. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.