Decyzją Rady Miasta Żagań VI kadencji nie zostanie wznowiony w roku 2012 druk czasopisma “Goniec Żagański”. Ponadto na ostatniej sesji radni wyrazili swój sprzeciw wobec emisji w roku bieżącym programu informacyjnego pn. “Wiadomości z Ratusza”. Taką decyzję podjęli wymienieni radni: Marian Świątek, Ewa Adamczyk-Bryszewska, Stanisław Kucab, Mirosław Ramza, Daniel Marchewka, Henryk Sienkiewicz, Zbigniew Białkowski, Krystyna Jankowska, Halina Szyposz, Stanisław Piniuta, Krystian Marchewka oraz Rafał Goliczko. Tym samym polityka informacyjna Urzędu Miasta w Żaganiu została ograniczona do minimum. W taki sposób radni ograniczyli mieszkańcom miasta dostęp do informacji o bieżącej działalności ich urzędu.