3 kwietnia 2012 r. burmistrz miasta Żagań powołał zastępcę – Pana Jerzego Bielawskiego, który jako viceburmistrz będzie nadzorował w żagańskim magistracie gospodarkę komunalną, inwestycje i zamówienia publiczne. Pan Jerzy Bielawski ukończył studia doktoranckie z organizacji i zarządzania na Politechnice Wrocławskiej. cławskiej.