BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ Sławomir Kowal informuje mieszkańców, że w związku z organizacją &ldquoPOLSKO-UKRAIŃSKIEJ MAJóWKI 2012 ” w dniach 02. 05(od godz. 16:00). -05. 05 2012 (do godz. 6:00) zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu drogowego w ciągu następujących ulic: Szprotawska, Plac Słowiański, Libelta, II AWP w Żaganiu. Zmiana polega na wyłączeniu z ruchu odcinków ulic: Szprotawskiej i Libelta tworząc w ten sposób jeden zamknięty dla ruchu obszar przed Pałacem Książęcym. Prosimy się kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i zwrócenie uwagi na nowe znaki drogowe oraz zastosowanie się do nowej organizacji ruchu. Informacji sprawie zmian w organizacji ruchu udziela Straż Miejska w Żaganiu tel. 068 477 10 70.