W ostatnim czasie bardzo wiele emocji wzbudziła sytuacja w klubie MKS Czarni Żagań oraz sprawa dofinansowania Międzynarodowego Forum Perkusyjnego. Specjalnie z tego powodu zwołano na 20 lipca sesję nadzwyczajną, na której zdecydowano o dalszym wsparciu miasta dla klubu oraz festiwalu perkusyjnego. Dziś jeszcze nie wiemy czy Czarni zdołają otrzymać licencję na grę w trzeciej lidze. W przypadku Forum sytuacja jest klarowna. Przy rekordowym zaangażowaniu finansowym miasta Żagań (63 tys. zł) impreza, jak co roku, odbędzie się w połowie sierpnia. Miasto było i jest za rozwojem piłki w Żaganiu. Jednak musi to odbywać się za przyzwoleniem społecznym. Po analizie dofinansowań innych miast w kluby piłkarskie, które reprezentują je na szczeblu 3 ligii (np. Żary, Miedzyrzecz, Rzepin, Świebodzin) miasto Żagań zobowiązuje się na dofinansowanie klubu na poziomie do 300 tys. zł rocznie plus udostępnienie obiektów sportowych. Z kwoty tej ok. 60-70% przekazywane będzie w ramach stypendiów sportowych, kadrze i sztabowi trenerskiemu. Ich wysokość będzie uzależniona od wynikow sportowych. Zostanie to uregulowane uchwałą Rady Miasta. Pozostała kwota zostanie przyznana, jako dotacja. Z dotacji tej opłacane będą bieżące potrzeby klubu na podstawie faktur i ich weryfikacji. Zadłużenie klubu nie będzie finansowane ze środków publicznych. Ponadto podczas sesji Rady Miasta burmistrz Sławomir Kowal zwrócił się z prośbą do radnych o wytypowanie czterech przedstawicieli do zarządu stowarzyszenia MKS Czarni Arena Żagań. Żagań od lat wspierał sierpniowe wydarzenia artystyczne: Letnią Akademię Muzyczną i Forum Perkusji. Te dwie imprezy, których organizatorem jest Żagańskie Stowarzyszenie Muzyczne, na trwałe wpisały się w życie kulturalne naszego miasta. W Żąganiu nikt nie wyobraża sobie wakacji bez młodych muzyków, którzy co roku przyjeżdżają szlifować swój warsztat. Kilka plenerowych koncertów przeszło do historii tych imprez. Organizatorzy co roku otrzymywali dofinansowanie z Ministerstwa Kultury. Miasto Żagań zaplanowało również na rok 2012 wsparcie finansowe Forum oraz Akademii. Żagańskie Stowarzyszenie muzyczne nie pozyskało jednak na ten rok ani złotówki z ministerstwa. W związku z powyższym LAM, zgodnie z decyzją stowarzyszenia, nie odbędzie się. Organizacja Forum zostanie wsparta kwotą 50 tys. zł (konkurs zostanie rozstrzygnięty w pierwszych dniach sierpnia) oraz kwotą 13 tys. zł, która zostanie przekazana organizatorom w ramach promocji miasta Żagań. Miasto Żagan jeszcze nigdy w historii nie zaangażowało tak dużych środków w organizację sierpniowych koncertów i kursów. Nie wyobrażamy sobie Forum bez otwartych koncertów. Odpowiedź na pytanie czy Czarni zagrają i w której lidze oraz czy będziemy świadkami kolejnego Międzynarodowego Forum Perkusyjnego zależy wyłącznie od zarządów stowarzyszeń, które je organizują.