22 października 2012 r. o godz. 10:00 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Żaganiu – pałacyk ul. Jana Pawła II 15, odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjne, dotyczące naboru wniosków z działania 6. 1 Paszport do eksportu (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka). Spotkanie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców rozpoczynających działalność eksportową lub potencjalnych eksporterów (mających siedzibę na terenie RP). Działanie 6. 1. “Paszport do eksportu” umożliwia przedsiębiorcom:- zwiększenie udziału sprzedaży na rynki zagraniczne w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa, – wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, – promocję polskiej marki na rynkach zagranicznych. Przedsiębiorcy będą mogli zapoznać się z głównymi założeniami w/w działania, zasadami aplikowania, metodyką przeprowadzania oceny formalnej i merytorycznej, a także uzyskać wiedzę praktyczną na temat najczęściej popełnianych błędów we wnioskach o dofinansowanie oraz ich rozwiązaniach. Spotkanie poprowadzi pracownik Punktu Konsultacyjnego działającego przy Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. w Zielonej Górze. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem mailowym lpi@um. zagan. pl oraz pod numerem telefonu 68 477 10 02. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona!Spotkanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa.