Wybory do Rady Miasta ŻagańOddział 1. Dane ogólne1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 21 583. 3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 9 658 osób, to jest 44,75% uprawnionych do głosowania. 4. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ5) lista nr 15 KW NASZE MIASTO – NASZ POWIAT6) lista nr 16 KW STOWARZYSZENIE NASZE MIASTOOddział 2. Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów:1) wybory odbyły się2) głosowanie przeprowadzono3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 5464) głosów ważnych oddano 2 3475) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów: a) lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat radnym z tej listy został wybrany: – WOŁOSZYN Tadeusz b) lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat radnym z tej listy został wybrany: – BUDZIŁŁO Antoni Krzysztof c) lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty radnymi z tej listy zostali wybrani: – JANKOWSKA Krystyna Teresa – RAMZA Mirosław d) lista nr 16 – KW STOWARZYSZENIE NASZE MIASTO uzyskała 2 mandaty radnymi z tej listy zostali wybrani: – HUCAŁ Krystyna Eustachia – KUDŁA Dariusz Artur6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów:1) wybory odbyły się2) głosowanie przeprowadzono3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 5054) głosów ważnych oddano 2 3185) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów: a) lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty radnymi z tej listy zostali wybrani: – ŁOŚ Piotr Jerzy – MARCHEWKA Daniel b) lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat radnym z tej listy został wybrany: – GOLICZKO Rafał c) lista nr 15 – KW NASZE MIASTO – NASZ POWIAT uzyskała 1 mandat radnym z tej listy został wybrany: – PINIUTA Stanisław d) lista nr 16 – KW STOWARZYSZENIE NASZE MIASTO uzyskała 1 mandat radnym z tej listy został wybrany: – ŚWIĄTEK Marian Ryszard6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:1) wybory odbyły się2) głosowanie przeprowadzono3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 3154) głosów ważnych oddano 2 1945) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów: a) lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat radnym z tej listy został wybrany: – OPALA Zdzisław b) lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat radną z tej listy została wybrana: – SZYPOSZ Halina Janina c) lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat radną z tej listy została wybrana: – ADAMCZYK-BRYSZEWSKA Ewa d) lista nr 15 – KW NASZE MIASTO – NASZ POWIAT uzyskała 1 mandat radnym z tej listy został wybrany: – BIAŁKOWSKI Zbigniew e) lista nr 16 – KW STOWARZYSZENIE NASZE MIASTO uzyskała 1 mandat radnym z tej listy został wybrany: – MASZLONG Cyprian Andrzej6) wszystkie mandaty zostały obsadzone. 4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów:1) wybory odbyły się2) głosowanie przeprowadzono3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 2 2924) głosów ważnych oddano 2 0635) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów: a) lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty radnymi z tej listy zostali wybrani: – KUCAB Stanisław Paweł – MARCHEWKA Krystian Marcin b) lista nr 15 – KW NASZE MIASTO – NASZ POWIAT uzyskała 1 mandat radnym z tej listy został wybrany: – SIENKIEWICZ Henryk c) lista nr 16 – KW STOWARZYSZENIE NASZE MIASTO uzyskała 2 mandaty radnymi z tej listy zostali wybrani: – DZIURA Stanisław – ŁUKASIEWICZ Andrzej6) wszystkie mandaty zostały obsadzone.