Na sesji w piątek 28 grudnia radni stanęli przed obowiązkiem podjęcia kluczowych uchwał, tj. uchwał śmieciowych oraz uchwały budżetowej na 2013 r. Jednakże już w trakcie sesji było wiadomo, że Budżet na 2013r. nie zostanie uchwalony, jak i nie zostaną uchwalone niektóre uchwały śmieciowe. O ile na uchwalenie budżetu jest czas do końca stycznia 2013 r. , o tyle na uchwaleniewszystkich uchwał śmieciowych czas był do 31 grudnia 2012 r. Jakie będą konsekwencje zaniechania ustawowego obowiązku przez radnych? Czas pokaże. . . W załączniku przedsatawiamy porządek obrad ostatniej grudniowej sesji wraz z wynikami głosowań, ewentualnie informacją o które punkty zdjęto z porządku obrad.