W dniu 28. 12. 2012roku odbyła się sesja Rady Miasta. Głównym tematem sesji miała być uchwała budżetu Miasta na nowy 2013 rok. Jednak na wniosek radnych koalicji PO-NPNM-PSL uchwała ta została wyrzucona z Programu sesji wraz z uchwałą dot. wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żagań na lata 2013 -2036. Dochody zaplanowano na poziomie 67. 258. 121,78 zł a wydatki na poziomie 70. 965. 644,49 złBurmistrz Miasta Sławomir Kowal powiedział, że pomimo trudnych wskaźników narzuconych przez Ministerstwo Finansów do osiągnięcia przez gminy, sytuacja w kraju niestabilna gospodarczo a przede wszystkim tym, że przez dwa lata tej kadencji wydatki bieżące gwałtownie wzrosły o kilka milionów złotych przy zaniżaniu dochodów przez grupę radnych to ten budżet jest stabilny, bezpieczny, proinwestycyjny. Radni uchwalili uchwały w sprawach: Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz przeciwdziałania narkomanii. Opieki nad zwierzętami. Uchwalony został także regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta. Po sesji został złożony wniosek grupy radnych o odwołanie Przewodniczącego Rady Miasta z funkcji ( w załączeniu).