W sobotę 26 stycznia oraz 9 lutego odbędą się dyżury Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Żaganiu. Wszyscy zainteresowani pozyskaniem informacji nt. możliwości dofinansowania projektów ze środków unijnych oraz pomocy w przygotowaniu wniosków o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, będą mogli skorzystać z porad konsultantów w godzinach 10:00 – 14:00, w siedzibie LPI, ul. Jana Pawła II 15/1 lub pod nr. tel. 68 477 1002. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa.