W poniedziałek 28 stycznia odbędą się posiedzenia dwóch komisji stałych Rady Miasta. Posiedzenia Komisji odbędą się wg niżej podanego planu: 1. Komisja Gospodarki Miejskiej – poniedziałek 28. 01. 2013r. , godz. 16. 002. Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury – poniedziałek 28. 01. 2013r. , godz. 16. 00