W dniu 29. 01. 2013 r. na prośbę burmistrza Sławomira Kowala zwołana została nadzwyczajna sesja rady miasta. Zwołanie sesji podyktowane było obowiązkiem uchwalenia przepisów prawa miejscowego wynikających z nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Każda gmina musi powziąć odpowiednie uchwały do końca stycznia br. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady Miasta głosem koalicji PO zaproponował rozszerzenie porządku obrad o dodatkowe punkty – min. : przyjęcie protokołu z kontroli komisji rewizyjnej w UKS Czarni Żagań przyjęcie planu pracy rady na 2013 r. interpelacje i odpowiedzi na interpelacje uchwała intencyjna w spr. budowy boiska w PSP nr 4. Burmistrz miasta zabierając głos szczególnie odniósł się do przygotowanej przez radnych uchwały o budowie boiska w PSP nr 4, która rodzi konsekwencje finansowe, a nie została przeanalizowana ze skarbnikiem. Przypomniał także, że przecież na sesji 14 stycznia radni odrzucili propozycję Radnego Łukasiewicza aby zabezpieczyć w budżecie środki na budowę tego boiska, a teraz nagle bez jakichkolwiek ustaleń wracają do sprawy. Następnie radni głosowali jednak za wniesieniem dodatkowych uchwał do porządku obrad. Jednak nie przegłosowali całego porządku obrad. Tym samym sesja nie odbyła się. Następnie Przewodniczący od razu złożył “swój ” wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej z programem uzupełnionym o wnioskowane dodatkowo uchwały na 31 stycznia. Burmistrz miasta zaprosił radnych na środę 30 stycznia na godzinę 15:00 do Urzędu Miasta na spotkanie ze skarbnikiem w sprawie budowy boiska w PSP nr 4, prosząc aby było ono konstruktywne i nie wprowadzało mieszkańców w błąd.