12 marca 2013 – Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żary o statucie miejskim