Serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu żagańskiego do aktywnego uczestnictwa w spisie powszechnym, który odbędzie się w dniach od 15 marca do 30 kwietnia 2013 r. Spis będzie dokonywany przez ankieterów przeszkolonych przez Łużycka Wyższą Szkołę Humanistyczną im. Jana Benedykta Solfy w Żarach. Placówka realizuje projekt pn. “Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej zawodowej ON “. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem jest dopasowanie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych. Realizacja Projektu polega na:- stworzeniu jednego systemu (opartego na programie komputerowym), który obejmować będzie wszystkie działania proponowane przez PCPR, OPS, PUP adresowane do osób niepełnosprawnych,- przeprowadzeniu badań wśród osób niepełnosprawnych metodą spisu powszechnego. Rzetelne odpowiedzi pozwolą stworzyć pełną baze danych dotyczącą potrzeb, barier, oczekiwań osób niepełnosprawnych związanych np. z edukacją, zatrudnieniem i terapią. – zaproszeniu osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w działaniach projetkowych w formie: wsparcia coacha, doradcy zawodowego, warsztatów czy szkoleń. Projekt przewiduje również wiele ciekawych zajęć integrujących społecznie m. in. podpatrzonych w Danii.