12 kwietnia br. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Żaganiu – Sala konferencyjna w Pałacyku, przy ulicy Jana Pawła II 15 – o godzinie 11:00, odbędzie się bezpłatne szkolenie na temat zasad wnioskowania oraz wypełniania wniosku o dofinansowanie FMP i PS w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 2013 oraz FMP w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Saksonia – Polska 2007 – 2013. Natomiast 19 kwietnia o godz. 11:00, również w siedzibie LPI, odbędzie się bezpłatne szkolenie informacyjne na temat rozliczania wniosków. Spotkanie ma na celu przekazanie uczestnikom istotnych informacji dotyczących realizacji i sprawozdawczości małych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 2013 oraz FMP w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Saksonia – Polska 2007 – 2013. Spotkanie poprowadzą prelegenci ze Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion “Sprewa-Nysa-Bóbr” w Gubinie. Wszyscy zainteresowani udziałem w szkoleniu mogą zgłaszać się drogą mailową na adres: lpi@um. zagan. pl lub telefonicznie pod numerem 68 477 10 02. Serdecznie zapraszamy!Spotkanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa.