Jak zmotywować osoby starsze i niepełnosprawne do wyjścia z domu, a co więcej do aktywności fizycznej -wiedzą pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu. Aby mogli starać się o dotację od samorządu wojewódzkiego na tego typu pomoc, Małgorzata Kuźniar, Pełniąca funkcję Rady Miasta Żagań podjęła uchwały w sprawie przyjęcia dwóch gminnych programów. Gminny program wsparcia środowiskowego osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych zakłada kontynuację ćwiczeń gimnastycznych i usprawniających. W Punkcie Rehabilitacji, który mieści się na parterze budynku OPS, planuje się, aby fizjoterapeuta nadal prowadził zajęcia, nadzorował ćwiczenia wykonywane przez seniorów na sprzęcie rehabilitacyjnym, a także mierzył ciśnienie osobom ćwiczącym. Druga z uchwał dotyczy przyjęcia Lokalnego programu wsparcia środowiskowego osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych. Celem tego programu jest przeciwdziałanie samotności starszych mieszkańców Żagania. Dom Dziennego Pobytu również na ten rok planuje szereg zajęć, które mogłyby atrakcyjnie wypełnić wolny czas seniorom. Przyjęcie w formie uchwał gminnych programów obejmujących plany działań do realizacji w 2013 r. to jeden z warunków otrzymania dofinansowania ze środków samorządu województwa lubuskiego.