Przesunięcie w budżecie miasta 150 tys. zł na koszty zimowego utrzymania dróg to jedna z pierwszych uchwał podjętych przez Małgorzatę Kuźniar, pełniącą funkcję Rady Miasta Żagań. Efektem odwołania burmistrza i radnych przez mieszkańców Żagania jest powołanie przez Premiera RP osoby, która pełni funkcję obu organów samorządowych. Dzięki szybkiej decyzji praca poszczególnych wydziałów odbywa się na bieżąco. Małgorzata Kuźniar realizuje wszystkie sprawy wymagające podejmowania decyzji. Do jej obowiązków należy m. in. zwoływanie i prowadzenie sesji. -Zgodnie ze statutem przeprowadziłam pierwszą sesję i podjęłam kilka ważnych na ten moment uchwał, pracujemy nad kolejnymi -powiedziała M. Kuźniar. Jedna z pierwszych uchwał dotyczy zmiany budżetu na 2013 r. Aby mogły być nadal realizowane zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg, trzeba było przesunąć pieniądze z innych paragrafów, m. in. z kosztów prowadzenia administracji publicznej.