Pełniąca funkcję burmistrza Małgorzata Kuźniar wezwała Żagańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – lidera projektu pn. “Rewitalizacja starówki miejskiej w Żaganiu -etap I ” do przedstawienia konkretnych wyjaśnień. Wątpliwości budzą przyczyny opóźnienia realizacji inwestycji i niezgodności w dokumentacji projektowej. Realizację projektu omawiano podczas specjalnego spotkania, które M. Kuźniar zwołała w urzędzie miasta. Rezultatem pierwszego spotkania jest wezwanie do przygotowania szczegółowych wyjaśnień przez prezesa spółki Wiesława Źrebca. Kolejne rozmowy komisarz Małgorzata Kuźniar zaplanowała 2 kwietnia.