Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2013-2024