12 kwietnia w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Żaganiu odbyło się bezpłatne spotkanie informacyjne na temat zasad wnioskowania oraz wypełniania wniosku o dofinansowanie Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 2013 oraz Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Saksonia – Polska 2007 – 2013. Spotkanie zorganizowane zostało we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion “Sprewa-Nysa-Bóbr” w Gubinie, a udział w nim wzięli przedstawiciele samorządów, szkół oraz innych instytucji i organizacji. Uczestnicy poznali zasady przygotowania wniosku aplikacyjnego, w tym katalog potencjalnych beneficjentów, rodzaje i dziedziny wsparcia, ogólne warunki aplikowania, zasady realizacji oraz kwalifikowalności wydatków. Omówiono także zagadnienie związane z partnerstwem – inicjowanie i rozwijanie współpracy polsko-niemieckiej. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa.