25 kwietnia 2013 roku – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym,położonej w Żaganiu przy ul. Żwirki i Wigury 13.