25 kwietnia 2013 roku – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Żagań o statusie miejskim