25 kwietnia 2013 roku – projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2013 – 2024