23 maja 2013 r. w Żaganiu odbyło się szkolenie dot. możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Organizatorem szkolenia był Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Żaganiu oraz Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Zielonej Górze. Szkolenie skierowane było do osób, które chciałyby realizować bądź już realizują projekty w ramach działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki skierowanych do osób wykluczonych społecznie, w tym osób niepełnosprawnych (6. 1. 1, 7. 2. 1. , 7. 4. ). Podczas szkolenia obok podstawowych haseł i definicji, omówione zostały dokumenty konkursowe, w tym istotne informacje niezbędne podczas przygotowywania wniosków aplikacyjnych. Działania te mają na celu przede wszystkim rozwiązywanie problemów społecznych – pozwalają na lepszą integrację społeczną oraz aktywizację zawodową osób wykluczonych społecznie. Udział w szkoleniu wzięły osoby zainteresowane aplikowaniem w ramach Funduszy Europejskich, przedstawiciele ośrodków pomocy i JST, a także firmy, które mają pomysły na projekty szkoleniowe dla osób niepełnosprawnych.