Projekt uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego