Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Żagań 24 czerwca miała szczególny charakter. Podczas sesji rajcy upamiętnili 710. rocznicę utworzenia samorządu miasta Żagań. Pierwsza wzmianka o żagańskim samorządzie pojawiła się już w czerwcu 1303 r. Z tej okazji podczas sesji prof. Zbigniew Bujkiewicz z Archiwum Państwowego przedstawił zgromadzonym w Sali Kurlandzkiej historię samorządu w Żaganiu. Ponadto podczas sesji ślubowanie złożyła nowa radna Danuta Kozłowska. Radni dokonali także wyboru nowego Przewodniczącego Rady Miasta. Funkcję tę powierzono radnej Halinie Szyposz. Sesję uświetnił zespół muzyki dawnej z Zespołu Szkół nr 2 w Żaganiu, który wprowadził na Salę Kurlandzką nastrój z dawnej epoki. – W związku z 710. rocznicą powstania żagańskiego samorządu wydaliśmy specjalną widokówkę z wizerunkiem naszego miasta. Widokówkę można nabyć nieodpłatnie w Punkcie Informacji na parterze naszego urzędu – zaprasza burmistrz Daniel Marchewka.