W PSP3 i PSP4 kończy się realizacja zajęć dydaktycznych jakimi objęci byli uczniowie klas IV-VI. W ramach projektu “Znam, wiem, potrafię – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów PSP3 oraz PSP4 w Żaganiu” 62 uczniów od listopada ubiegłego roku brało udział w zajęciach wyrównawczych z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego oraz w zajęciach rozwijających: KOŁO MATEMATYCZNE i KOŁO MŁODY FIZYK I CHEMIK. Dodatkowo część z nich korzystała z pomocy i doradztwa pedagogiczno-psychologicznego, a uczniowie ostatnich klas uczestniczyli w zajęciach w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery. Na potrzeby projektu zaopatrzono dzieci w wiele atrakcyjnych pomocy dydaktycznych. W obu szkołach uczestnicy mieli do dyspozycji między innymi dodatkowe podręczniki i ćwiczenia, wydawnictwa popularno-naukowe, gry edukacyjne (planszowe i komputerowe), zestawy do przeprowadzenia eksperymentów chemicznych i fizycznych. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie: 9. 1. 2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępnie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych