Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Żagań z dnia 27. 06. 2013 r. ustalono termin płatności za gospodarowanie odpadami do dnia 20-go każdego miesiąca, począwszy od 20 lipca 2013 r. Indywidualne numery rachunków bankowych będą dostaczane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.