– Ministerstwo Obrony Narodowej obecnie analizuje możliwość powiększenia składu osobowego 34. Brygady. Liczymy, że tak się stanie i chcemy być do tej decyzji jak najlepiej przygotowani. Miasto Żagań jest gotowe przekazać kolejne grunty pod budownictwo mieszkaniowe dla żołnierzy. – taką deklarację złożył burmistrz Daniel Marchewka podczas spotkania z dyrektorem oddziału regionalnego WAM Zdzisławem Niedzielą. Podczas spotkania burmistrz wskazał prezesowi lokalizację gruntów, które gmina może przekazać Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. – Żagań to bardzo ważny i strategiczny punkt na wojskowej mapie Polski. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa chce inwestować w Żaganiu. – podkreślił Z. Niedziela. Podczas spotkania dyskutowano również nad koncepcją zagospodarowania nieruchomości przy ul. Koszarowej. – Po opuszczeniu jednostki przez wojsko pozostał grunt i budynki, które należy zagospodarować. Mamy pewne plany i koncepcje związane z przejęciem części tej nieruchomości. – powiedział burmistrz Daniel Marchewka.