We wrześniu 2013 r. Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Żaganiu zaprasza zainteresowanych na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych, dotyczące możliwości pozyskiwania środków pomocowych z UE. Konsultacje będą odbywały się:&bull 02. 09. 2013 r. , godz. 11:00 – 12:00, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu, ul. Armii Krajowej 2, 68-320 Jasień&bull 02. 09. 2013 r. , godz. 12. 30 – 13. 30, Urząd Miejski w Lubsku, pl. Wolności 1, 68-300 Lubsko&bull 06. 09. 2013 r. , godz. 10:00 – 12:00, Urząd Miejski w Łęknicy, ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica&bull 23. 09. 2013 r. , godz. 10:00 – 11:00, Urząd Gminy Przewóz, pl. Partyzantów 1, 68-132 Przewóz&bull 25. 09. 2013 r. Siecieborzyce 49 a ( Biblioteka ) godz. 11:00 – 12:00&bull 25. 09. 2013 r. godz. 12. 30 – 13. 30, Urząd Miejski w Małomicach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice, pok. numer 1 na parterze. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.