W Urzędzie Miasta Żagań odbyło się uroczyste ślubowanie przez nauczycieli żagańskich szkół i przedszkoli, którzy otrzymali akty nadania stopnia awansu zawodowego. Po trzyletnim okresie stażu, pozytywnym zdaniu egzaminu oraz złożeniu ślubowania, akt nadania awansu na nauczyciela mianowanego otrzymali: Magdalena Piwińska, Agata Bałuszek, Agnieszka Kulesza, Monika Świątek, Anna Rejdaszko, Milena Krzyżan, Elżbieta Rębacz oraz Magdalena Raczyńska. Ślubowanie przyjął i dokonał wręczenia aktów mianowania Burmistrz Miasta Żagania Daniel Marchewka wraz z nowym naczelnikiem Wydziału Oświaty Zbigniewem Białkowskim. Podczas uroczystości burmistrz D. Marchewka pogratulował nauczycielom zdobycia upragnionego awansu. – Życzę Państwu dalszych sukcesów, wytrwałości w Waszej trudnej pracy oraz wsparcia najbliższych Wam osób. – powiedział burmistrz D. Marchewka. – Stopień awansu zawodowego warunkuje określony dorobek merytoryczny i zawodowy nauczyciela. Nasi nauczyciele osiągnęli trzeci z czterech możliwych stopni awansu zawodowego. – podsumował uroczystość naczelnik Z. Białkowski.