W środę 11 września 2013 r. w Nowej Soli odbędzie się bezpłatne szkolenie dotyczące “Zasady zatrudniania i zarządzania personelem w projektach POKL”. Organizatorem szkolenia jest Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze we współpracy z Lokalnym Punktem Informacyjnym o Funduszach Europejskich w Żaganiu. Celem szkolenia jest nabycie lub uzupełnienie wiedzy z zakresu form zatrudniania pracowników w projektach POKL, zgodnie z nowo obowiązującymi wytycznymi. Podczas szkolenia szczegółowo zostaną omówione takie zagadnienia jak: personel projektu, koszty zarządzania projektem, ochrona danych osobowych, zasady efektywnego zarządzania finansami. Konsultant Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich dodatkowo przygotuje krótką prezentację dotyczącą funkcjonowania Sieci PIFE w województwie lubuskim. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w postaci wydrukowanej prezentacji multimedialnej, a na zakończenie certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. Podczas szkolenia zostanie zapewniony również catering dla uczestników. DATA: 11. 09. 2013 r. MIEJSCE: Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli, ul. Staszica 1c, 67-100 Nowa Sól, pokójnumer 101GODZINA: 9:00 – 16:00 (rejestracja uczestników od 8:30)PROWADZĄCA: Honorata RubanUdział w szkoleniu można zgłaszać pod numerem telefonu 68 4565251 lub mailowo: p. szaranek@efs. lubuskie. pl. W mailu należy podać imię, nazwisko, a także numer telefonu kontaktowego. Podczas rekrutacji liczy się kolejność zgłoszeń. Wszelkich informacji udziela także Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Żaganiu pod numerem telefonu 68 4771002, e-mail:lpi@um. zagan. pl. Szkolenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.