Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXXII/102/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim