Każdy mieszkaniec Żagania może od 23 do 25 września 2013 r. bezpłatnie pozbyć się odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Kontenery na odpady będą podstawione przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o. o. z Żagania we wskazanych terminach i miejscach. Odpady należy dostarczyć do wyżej wymienionych punktów. Kontenery będą w wyznaczonym dniu podstawiane sukcesywnie od godz. 6:00 do 12:00. Kontenery z odpadami będą odbierane następnego dnia od godz. 6:00 do godz. 9:00. &bull Rejon nr I -Prawobrzeżna strona miasta oraz dzielnica Moczyń -zbiórka w dniach 23 i 24 września 2013 r. Lp. UlicaLokalizacja1. Kopernikaprzy stacji paliw Orlen2. Kożuchowskaprzy budynku nr 21-273. Libeltaprzy słupie ogłoszeniowym -droga do parku4. Łąkowaprzy pojemnikach do segregacji odpadów5. Łąkowaprzy skrzyżowaniu z ul. Porzeczkową6. Mickiewiczaprzy skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego7. Nowogródzkaskrzyżowanie z ul. Starowiejską8. Brackaprzy skrzyżowaniu z Długą9. Rzeźnickaprzy posesji nr 7910. Nocznickiegoprzy posesji nr 34-3811. Szkolnaprzy skrzyżowaniu z ul. Krótką12. Wiejskaprzy posesji nr 14 &bull Rejon nr II -Lewobrzeżna strona miasta – zbiórka w dniach 24 i 25 września 2013 r. Lp. UlicaLokalizacja1. Asnykapark między budynkami nr 30-322. Bemapergola przy budynku nr 563. Waryńskiegoprzy skrzyżowaniu z Karpińskiego4. Finderaprzy traforstacji5. Kochanowskiegoprzy skrzyżowaniu z ul. Miodową6. Konopnickiejpętla autobusowa7. Sosnowaprzy pergoli śmietnikowej8. Śląskaprzy skrzyżowaniu z ul. Buczka (na rogu naprzeciw Postoju Taxi)9. Sportowaprzy budynku 3A -8A10. Osiedle Kolonia Laskiprzy sklepie za torami11. Łokietkaprzy Komisie12. Młynarskaprzy skrzyżowaniu z ul. Pluty13. BrzozowaWarsztaty Spółdzielni Mieszkaniowej