Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Żagań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok