Projekt uchwały w sprawie stalenia wykazu wydatków , które nie wygasają z upływem 2013 roku