Projekt uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Żagań Nr XXIX/81/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim