Projekt uchwały w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy