Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. ) oraz § 13 ust. 1 statutu Miasta Żagania zwołuje się LVII sesję Rady Miasta Żagań na dzień 4 kwietnia 2014 r. o godz. 11. 00 w Sali Kurlandzkiej Pałacu Książęcego przy ul. Szprotawskiej 4 w Żaganiu.