Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego