1 czerwca opuścił ziemskie szeregi przechodząc na wieczną wartę porucznik w stanie spoczynku, żaganianin, zacny człowiek – Franciszek Karol. Był żołnierzem I Armii Wojska Polskiego, uczestnikiem walk o Berlin, wieloletnim Prezesem Oddziału Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Od 1952 roku mieszkał w Żaganiu. Otrzymał liczne odznaczenia państwowe, wojskowe i kombatanckie. Zawsze był blisko ludzi i każdego darzył szacunkiem. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 4 czerwca o godzinie 13:00 na cmentarzu komunalnym w Żaganiu. Cześć Jego Pamięci!