Projekt uchwały zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/108/2013 Rady Miasta Żagań z 27 września 2013 r. , w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Żagań