Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. “Mentoring -innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych do 25 roku życia “, które odbędzie się 26 września br. o godz. 9. 00 w Starostwie Powiatowym w Żaganiu. W ramach szkolenia zaprezentowane zostanie nowe narzędzie aktywizacji osób bezrobotnych do 25 roku życia, które ma szanse uzupełnić dotychczasową ofertę instytucji rynku pracy. Przedstawione zostaną doświadczenia partnera niemieckiego w kwestii realizacji programów mentoringowych oraz zlecania zadań związanych z rynkiem pracy. Ponadto omówione będą założenia modelu mentoringu i wstępne wyniki jego testowania, możliwości i zasady wdrażania produktu finalnego, jak również działania włączające model do głównego nurtu polityki. Do udziału zapraszamy wszystkich przedstawicieli instytucji rynku pracy, w szczególności Powiatowe Urzędy Pracy, OHP, organizacje pozarządowe, niepubliczne instytucje rynku pracy, potencjalnych mentorów oraz decydentów mających wpływ na włączenie produktu finalnego do nurtu polityki. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu “Mentoring -innowacyjna metoda aktywizacji ” realizowanego przez Fundacje na rzecz Collegium Polonicum, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział jest bezpłatny. Więcej informacji na stronie www. lubuskimentoring. plSerdecznie zapraszamy!