Sesja Rady Miasta
Sesja Rady Miasta

29 grudnia 2014 po raz czwarty zebrała się Rada Miasta Żagań, aby przyjąć proponowane projekty uchwał, w tym uchwałę budżetową na przyszły rok. W sesji udział wzięlo 21 radnych, burmistrz Daniel Marchewka, Skarbnik Miasta naczelnicy wydziałów Urzędu Miasta oraz prezesi miejskich spółek. Radni przyjęli uchwałę budżetową Gminy Żagań o statusie miejskim na 2015 rok w zaproponowanym przez burmistrza kształcie. W najbliższym czasie będą jeszcze trwały rozmowy dotyczące inwestycji w ramach budowy i modernizacji infrastruktury drogowej. Radni uchwalili również Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2015-2025. W trakcie obrad dokonano również neizbędnych zmian w budżecie bieżącym oraz zatwierdzono Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żagań w 2015 roku.