Urząd Miasta w Żaganiu odwiedzili uczniowie drugiej klasy liceum z Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych. W ramach zajęć z wiedzy o społeczeństwie uczniowie zapoznali się z funkcjonowaniem Urzędu, zakresem zadań każdego z Wydziałów oraz sposobie pracy Biura Rady.

Goście spotkali się z Wiceburmistrzem Żagania Piotrem Kowalskim, Skarbnikiem Miasta Teresą Łapczyńską oraz naczelnikami wydziałów funkcjonujących w urzędzie.