MPORID Żagań
MPORID Żagań

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o. o. w Żaganiu ogłosiła konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu.

Pisemne zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego należy składać do dnia 27 lutego 2015 roku w siedzibie spółki przy ulicy Nowogródzkiej 2. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu znajdą Państwo na stronie internetowej spółki.