Data: 09. 04. 2015 r. BRM. 0002. 4. 2015ZAWIADOMIENIEGodzina sesji uległa zmianieNa podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ) oraz &sect 13 ust. 1 i 6 Statutu Miasta Żagania zwołuję VIII nadzwyczajną sesję Rady Miasta Żagań na dzień 13 kwietnia 2015 r. o godz. 15:00 w Sali Kurlandzkiej Pałacu Książęcego przy ul. Szprotawskiej 4 w Żaganiu. PROPONOWANY PORZĄDEK OBRADOtwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie stanowiska w sprawie “Żagań stoi murem za wojskiem”. Zamknięcie sesji. Niniejsze zawiadomienie jest podstawą do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organu Gminy (art. 25, ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym). Przewodnicząca Rady Miasta ŻagańWanda Winczaruk