Dom Wdowi (obecny Urząd Miasta w Żaganiu)

Przedstawiamy Państwu propozycję stanowiska, które władze Żagania zamierzają podjąć w sprawie zgłoszonej do Ministerstwa Obrony Narodowej przez grupę mieszkańców naszego miasta. Szanowny Panie Ministrze! Zwracamy się do Pana jako władze samorządowe, przedstawiciele społeczności naszego miasta, żaganianie. W związku z petycją kilkudziesięciu mieszkańców naszego miasta, którzy sprzeciwiają się funkcjonowaniu żagańskich poligonów, chcemy jednoznacznie wyrazić nasze stanowisko pełnego poparcia, wsparcia i współdziałania z wojskiem i dla wojska. Żagań wojskiem stoi i od lat jest niekwestionowaną pancerną stolicą Polski. Każda uroczystość patriotyczna, wojskowa, czy kulturalna, organizowana jest we współpracy z 11LDKPanc. Współpracujemy także na wielu innych płaszczyznach, jak chociażby wspierając Wojskową Agencję Mieszkaniową w budownictwie nowych lokali. Możemy śmiało pochwalić się naszym wsparciem i wzorową kooperacją z licznymi stowarzyszeniami wojskowymi i Federacją Organizacji Polskich Pancerniaków. Jesteśmy dumni z wartości, tradycji i szacunku do historii jakich uczy nas wojsko. Podziwiamy profesjonalizm i najwyższą fachowość oraz zaangażowanie kadr 11LDKPanc. Szanujemy każdego mieszkańca, ale jesteśmy również przekonani, że w interesie nas wszystkich jest, aby poligon, a wraz z nim wojsko, funkcjonowało w naszym mieście bez zbędnych zakłóceń. W myśl zasady współdziałania wspólnoty samorządowej nie możemy przemilczeć głosu mieszkańców, choćby najmniejszej ich grupy. W związku z tym prosimy, aby w ramach posiadanych możliwości podjąć działania łagodzące odczuwany przez nich dyskomfort. Walka jaką podjęliśmy o ulokowania leopardów w Żaganiu i miejsca pracy z nimi związane, udowodniła całej Polsce naszą determinację. Nie chcemy i nie możemy tego zmarnować. To szansa dana naszym mieszkańcom, naszej gospodarce. To gwarancja rozwoju Żagania. Dlatego właśnie, na poparcie naszego stanowiska, przesyłamy wraz z tym listem podpisy zbierane przez kilka ostatnich dni wśród naszych mieszkańców, którzy tak jak my niżej podpisani STOJĄ MUREM ZA WOJSKIEM.