13 kwietnia br. Radni Województwa Lubuskiego przyjęli “Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata 2015 – 2017”, w którym uwzględniona została inwestycja budowy boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Żaganiu.

Środki finansowe na realizację Programu pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego jedynym dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Uzyskanie wsparcie finansowe w ramach Funduszu w kwocie 213 tys. zł (30% wartości inwestycji) stanowi znaczące wsparcie dla budżetu inwestycji. Więcej informacji na temat Programu dostępnych jest tutaj.