Wtorki z funduszami Ue

W związku z dużym zainteresowaniem możliwościami pozyskania środków unijnych w ramach perspektywy 2014 -2020, w tym m. in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 podjęto starania wraz z Urzędem Marszałkowskim w celu przeprowadzenia spotkania informacyjnego dla potencjalnych beneficjentów z naszego powiatu.

Szczególny nacisk zostanie położony na zagadnienia związane z konkursami, których ogłoszenie planowane jest jeszcze w bieżącym roku. Podczas spotkania będzie można skorzystać z konsultacji indywidualnych prowadzonych przez pracowników Głównego Punktu informacyjnego o Funduszach Europejskich oraz Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym. Mając powyższe na uwadze zapraszamy Państwa na spotkanie, które odbędzie się 14 maja br. o godzinie 10. 00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 11 maja br. Osobami do kontaktu są Aldona Slipaczek -Jurek 068 477 7905 oraz Adam Broszczuk 068 452 72 36. Plan ramowy spotkania: 10. 00 -10. 45Przedstawienie możliwości aplikowania o Fundusze Europejskie w ramach programówkrajowych (POIŚ, POPC, POWER, POIG) -pracownik Głównego Punktu Informacyjnegoo Funduszach Europejskich. 10. 45 -11. 00Odpowiedzi na pytania uczestników spotkania dotyczące programów krajowych -pracownikGłównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich. 11. 00 -11. 45Przedstawienie Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, możliwych działańoraz form ubiegania się o środki w ramach Programu, omówienie zagadnień dotyczącychnadchodzących konkursów -Dyrektorzy Departamentów RPO/EFS, Kierownicy WydziałówMerytorycznych odpowiadających za przeprowadzenie konkursu. 11. 45 -12. 00Odpowiedzi na pytania uczestników spotkania dotyczące Regionalnego ProgramuOperacyjnego Lubuskie 2020 -Dyrektorzy Departamentów RPO/EFS, Kierownicy WydziałówMerytorycznych odpowiadających za przeprowadzenie konkursu. Ponadto przez cały okres trwania spotkania do Państwa dyspozycji pozostawać będą pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich a także pracownicy Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, którzy odpowiedzą na Państwa pytania dot. pozyskiwania Funduszy Europejskich.